Fakta vårdgivare

Tandvård

Johnny Chang
Leg. tandläkare
 
Examen: Karolinska institutet, Stockholm.
Inriktning: Allmäntandvård, kirurgi.
Har arbetat med: Barn- och vuxentandvård. Allmän tandvård såsom lagningar, rotbehandling, kronor, broar, proteser, käkproblematik och bettskenor. Tandvårdsrädda patienter, sedering av barn och vuxna. Visdomständer och implantat.
Målsättning i arbetet: Att få patienter att känna sig motiverade och trygga med sin munhälsa och hjälpa dem att få en så smärtfri och behaglig resa som möjligt på vägen dit. Det ska kännas roligt att visa upp sig för tandläkaren igen och se fram emot en positiv bekräftelse för gott engagemang, när tandläkaren inte kan hitta något att göra.

Öron-näsa-hals

Robert Chang

Specialistläkare
 
Examen: Karolinska Institutet 1994-2000
Inriktning: Allmän öron-näsa-hals, näsa- och bihålor, allergi samt huvud- och halstumörer.
Målsättning: Erbjuda korta väntetider samt akut sjukvård. Smidigt omhändertagande av patient genom hela vårdförloppet. Patientsäkerhet med optimal vård.

 

Jonas Graf
Specialistläkare
 
Examen: Läkarutbildning Uppsala Universitet 1994-2000
Arbetar som: Specialistläkare ÖNH samt foniater Universitetssjukhuset i Linköping
Inriktning: Röst-tal och stämband. Matstrupe och halsmandlar.
Målsättning: Jag är öronspecialistläkare samt foniater. Det innebär att jag förutom allmän öron-näsa-hals även håller på med tal och röst. Vi är inte så många foniater i Sverige. Vi diagnostiserar stämband- och röstsjukdomar, ger information till patienter och samverkar med logopeder som hjälper patienter med röstrehabiliteringen.

 

Tillbaka till personalöversikt