Tandvårdsstöd

1:a juli 2008 införde svenska riksdagen en ny tandvårdsreform som innebar att ett nytt ersättningssystem för tandvård från Försäkringskassan (FK) började gälla.

Ersättningssystemet gäller alla som är anslutna till FK, vilket nästan alla som är folkbokförda i Sverige är. Om du har bott utomlands en längre tid och flyttat tillbaka till Sverige kan det vara bra att höra efter med FK om du är registrerad.

Det nya ersättningssystemet har två områden som direkt berör patienten: Allmänt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd.

 

Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)

1:a juli varje år får alla (fr.o.m. året man fyller 20) ett allmänt tandvårdsbidrag (ATB) som kan utnyttjas i samband med tandvårdsbesök. Bidraget ligger i FK:s databas som tandläkaren är uppkopplad till. Vill patienten utnyttja ATB registreras detta av tandläkaren i datasystemet i samband med besöket och dras då direkt av på patientens tandvårdskostnad. Varje ATB finns kvar i högst två år om det inte utnyttjas, därefter ersätts det av ett nytt ATB. D.v.s varje person kan som högst ha 2st innestående ATB. Båda kan utnyttjas tillsammans vid samma besök.

Vilket belopp det allmäna tandvårdsbidrag man får från FK har beror på åldern:

20 – 29 år    300 kr/år

30 – 74 år    150 kr/år

75+               300 kr/år

Ps. Tandvårdsbidraget kan endast dras av på karensgrundande belopp (mer info om karens nedan). Exempel på icke-karensgrundande åtgärder är blekning och fastsättning av tandsmycke, d.v.s. åtgärder utan koppling till giltigt FK-tillstånd.

 

Exempel 1

Per, 50 år, kommer till tandläkaren 18:e aug för kontroll av en enstaka tand som tidigare haft en djup fickbildning och inflammation. Tandläkaren kontrollerar tanden, tar en röntgenbild, och konstaterar att tanden och tandköttet nu är friska och fullt återställda tack vare att Per varit flitig med egenvården hemma.

Besöket kostar 390kr men tandläkaren ser att Per har ett outnyttjat ATB på 150kr som kom in 1:a juli. Per tackar ”ja” till att utnyttja sitt ATB. Kostnaden för Per blir då istället 240 kr (390 – 150 = 240 kr).

 

Exempel 2

Sandra, 24 år, har inte varit hos tandläkaren sedan ungdomstandvården (19 års ålder). Hon har nu flyttat hem efter studierna och bestämmer sig för att börja gå hos tandläkaren igen. Hon kommer till tandläkaren, gör en basundersökning, tar bort tandsten och putsar upp sina tänder. Besöket kostar 1050kr men tandläkaren ser att Sandra har 2st outnyttjade ATB (2x300kr) som hon inte visste om att hon hade. Hon tackar självfallet ”ja” till att utnyttja sina ATB. Sandra behöver då betala 450kr (1050 – (2 x 300) = 450 kr) istället. Tandläkaren berättar för Sandra att hennes nästa ATB på 300kr kommer 1:a juli och finns kvar i två år.

 

Högkostnadsskydd

Ett referenspris är kopplat till de flesta åtgärder som tandvårdspersonaler använder sig av. FK beräknar ersättningen baserat på denna referensprislista, dock endast om den understiger den faktiska kostnaden. Referenspriset är alltså det som FK maximalt räknar tillgodo vid beräkning för ersättning. Om tandläkarens pris för en viss åtgärd understiger referenspriset är det istället tandläkarens pris FK beräknar på för den åtgärden.

Patienter betalar själv 100% upp till 3000kr FK-ersättningsberättigad summa (karensbelopp). Utöver det ersätter FK 50% tills patienten kommer upp till 15000kr FK-ersättningsberättigad summa (”15000 i karens”), då FK börjar ersätta 85%.

1kr – 3000kr i karens            Patienten betalar 100%

3001kr – 15000kr i karens    Patienten betalar 50%

15001kr + i karens                 Patienten betalar 15%

Karensperioden/ersättingsperioden gäller i ett år från att första FK-ersättnings-berättigade åtgärden registreras i FK:s databas. Slutdatumet för karensperioden kan inte på något sätt ändras/skjutas upp eller charmas framåt i tiden av patienten eller tandläkaren utan stängs av FK vid det utsatta datumet. Däremot kan tandläkaren i samråd med patienten välja att avsluta en ersättningsperiod i förtid och starta på en ny, om det anses vara till fördel för patienten.

Nedan följer några exempel på begrepp och hur FK:s högkostnadsskydd beräknas. Vänligen observera att uträkningarna i några exempel kan vara svåra att följa och förstå. Det går bra att fråga tandläkaren närmare om vad karens, högkostnads-skyddet och karensperiod innebär.

 

Exempel – Karensbelopp (1)

Olle har fått en behandling med åtgärdskod 302 (referenspris 670kr). Han betalade 700kr. Olles karensbelopp hos FK blir 670kr (670kr är karensgrundande).

Kostnad: 700kr

Icke-karensgrundande: 30kr

Karensgrundande: 670kr

 

Exempel – Karensbelopp (2)

Ylva går till tandläkaren och får en behandling med åtgärdskod 342 (referenspris 720kr). Ylva ska betala 700kr. 700kr är karensgrundande belopp, eftersom den faktiska kostnaden understiger FK:s referenspris.

Kostnad: 700kr

Karensgrundande: 700kr

 

Exempel – Högkostnadsskydd (1)

Rut går till tandläkaren och får en behandling med åtgärdskod 801 (referenspris 4770kr). Tandläkaren tar samma kostnad som referenspriset. Rut betalar upp till 3000kr i 100%, resterande 1770kr (4770 – 3000) betalar hon i 50%. FK ersätter 885kr (0,5 x 1770). Rut betalar alltså 3885kr (3000 + (0,5 x 1770) = 3885).

  Sammanställning

Kostnad: 4770kr

3000kr karensgrundande belopp som patienten betalar i 100%

1770kr kvar över 3000kr karens som patienten får 50% ersättning från FK

FK-ersättning: 885kr

Patienten betalar: 3885kr

 

Exempel – Högkostnadsskydd (2)

Olle (från Exempel – Karensbelopp (1)) går till tandläkaren igen och får en behandling med åtgärdskod 801 (referenspris 4770kr). Tandläkarens pris för åtgärdkod 801 är 5000kr. Olle har 670kr i karens sedan förra besöket och har därav 2330kr (3000 – 670) kvar tills kan kommer upp till 3000kr i karens. Dessutom är 230kr (5000 – 4770) icke-karensgrundande, som Olle också ska betala i 100%. Utöver dessa har Olle 2440kr (4770  2330) kvar som han betalar i 50%. FK ersätter 1220kr (0,5 x 2440). Olle ska alltså betala 3780kr (230 + 2330 + (0,5 x 2440) = 3780).

  Sammanställning

Kostnad: 5000kr

230kr icke-karensgrundande belopp som patienten betalar i 100%

2330kr kvar att betala i 100% för att ha ackumulerat 3000kr i karens

2440kr kvar över 3000kr karens som patienten får 50% ersättning av FK

FK-ersättning: 1220kr

Patienten betalar: 3780kr

 

Exempel – Karensperiod

Birgitta gjorde en enstaka behandling 10:e jan 2012 för 400 kr, inget efter det. Eftersom referenspriset för åtgärden var 350kr har Birgitta 350kr i karens. Karensperioden gäller från 10:e jan 2012 – 9:e jan 2013. Birgitta ska påbörja en omfattande behandling om en vecka som kommer kosta totalt 25000 kr (i karens) och pågå i sex månader. Det är nu 9:e november (endast två månader kvar på karensperioden). Det innebär att tandläkaren kommer hinna göra så pass mycket behandling på Birgitta att hon, efter att ha betalat 2650kr i 100% för behandling i två månader, kommer upp till 3000kr i karens och ska precis börja få 50% ersättning från FK, då hon når ersättningsperiodens slutdatum och måste börja om från 0 i karens igen och betala 100% upp till 3000 kr (i karens) igen. Tandläkaren och Birgitta är överrens om att det inte är gynnsamt för Birgitta ekonomiskt och beslutar att istället avstå från att utnyttja 350kr som hon har i karens och istället avsluta nuvarande karensperiod och börja på en ny när hon påbörjar behandlingen om en vecka. När en vecka har gått och tandläkaren startar en ny karensperiod åt Birgitta har hon 0 i karens och nya 12 månader att hinna göra sin behandling under samma ersättningsperiod. När behandlingen är klar efter sex månader har hon betalat 10500kr (3000kr i 100%, 12000kr i 50%, 10000kr i 15% : FK-ersättning för 25000kr, förutsatt att hela beloppet att betala är karensgrundande).

  Sammanställning

Kostnad: 25000kr

FK-ersättning: 14500kr (58%)

Patienten betalar: 10500kr (42%)

Ps. Dessa uträkningar sköts vanligtvis av journalsystemens egna kalkylfunktioner i samband med utskrift av kostnadsförslag, baserad på de uppgifter som finns i journalen och hos FK. Men som patient kan det kännas tryggt att ha en viss förståelse för hur ersättningssystemet från FK fungerar och därav lättare kunna kommunicera med tandläkaren, ställa angelägna frågor och framföra egna önskemål.

 

Tandvård – Huvudsida