Karies

Karies (”hål i tänderna”) är en tandsjukdom som innebär nedbrytning av tandens hårdvävnad, orsakad av bakterier.

För att det ska kunna bli karies krävs tandvävnad, substrat (kolhydrater/”socker”) och kariesspecifika bakterier.

När det finns tillgång till kolhydrater konsumeras det av kariesbakterier. Som en biprodukt från bakteriernas förbränningsprocess uppstår syra, som fräter på tandvävnaden där bakterierna håller till.

Emaljen (tandens yttersta skikt) är kroppens hårdaste vävnad. Det tar lång tid för kariesbakterierna att bryta genom hela emaljen men när det väl har skett är processen inte längre reversibel.

 

Symtom

Det tar lång tid innan man känner av att man har ”hål” i tanden. I många fall, när man väl känner av det, kan kariesangreppet redan ha nått tandpulpan (”tandnerven”).

Vanliga symtom är ilningar eller tandvärk.

 

Behandling

Kariesangrepp som brutit genom tandens yttersta skikt, emaljen, åtgärdas med s.k. fyllningsterapi. Detta innebär att den infekterade/nedbrytna delen av tandvävnaden avlägsnas och görs ren från kariesbakterier. Därefter förses tanden med tät fyllningsmaterial.

Behandlingen slutar dock inte med fyllningen. För att motverka att ytterligare hål ska uppstå får man råd och tips hur man på bästa och enklaste sätt ska ta hand om sig själv för att tänderna ska må bra i fortsättningen.