Tandblekning

Generell tandblekning

Med åren får tänderna vanligtvis en mörkare färgton. Vi utför blekning av hela tandbågar. Vår metod går ut på vi tar ett avtryck av dina käkar och beställer framställning av skenor från tandteknikern som är individuellt anpassade till just dina tänder. Individuellt anpassade och bra utförda skenor är viktiga för att undvika irritation på tandköttet från blekgelen och därmed även effekten från den, genom att hålla den på plats kring just tänderna. Du får med dig blekningsprodukter som du applicerar i skenorna hemma. Skenorna har du på dig ett antal timmar på kvällen alternativt på natten i en vecka. Resultatet håller i ungefär två år, då man kan använda samma skenor och bleka om på nytt hemma.

Metoden som vi använder oss av är skonsamt mot tänderna och ger det mest långvariga resultatet och utan att påverka tänderna negativt. Det som man måste tänka på är att tandköttet måste vara friskt och att befintliga fyllningar och porslinskronor (som syns) inte bleks. Ytliga belägg och missfärgningar (t.ex. från te, kaffe och rökning) bör putsas bort först, eftersom det ibland av många kan tolkas som missfärgning av själva tänderna. Detta kan enkelt göras innan själva blekningen. Därför måste en tandläkare granska munhälsan och tandstatuset innan blekning utförs, för att säkerställa ett bra förväntat resultat och minimera riskerna för att påverka omgivande vävnader.

En gulbrun nyans på tänderna är vanligtvis mycket lättare att bleka och uppnå önskat resultat än t.ex. en gråblå variant. Är du intresserad av tandblekning är du välkommen att fråga tandläkaren eller boka tid för en konsultation.

Blekning av enstaka tand

I en rotfylld tand eller en tand där pulpan (kärl och nerver) blivit skadat kan nedbrytningsprodukter som bildats under skadan så småningom ge tanden en färgförändring, oftast en mörkare nyans. Om orsaken till färgförändringen sitter inne i tanden kan blekning vara ett sätt att få den ljusare igen.

 

Behandlingsgång

Om en enstaka tand missfärgats innifrån och är rotfylld sedan tidigare börjar tandläkaren med att kontrollera med en röntgenbild om den gamla rotfyllningen är tät. Är den inte det måste den göras om först så att inget blekmedel ska kunna läcka igenom och orsaka skada på omkringliggande vävnad.

Tandläkaren tar bort gamla fyllningar som kan ha bidragit till missfärgningen. Därefter gör tandläkaren ett hål på tandens baksida (oftast samma hål från vilken rotfyllningen gjordes) för att kunna bleka tanden inifrån med blekmedlet.

Blekmedlet appliceras i tanden och öppningen försluts med ett temporärt fyllningsmaterial.

Efter ca en vecka kontrollerar tandläkaren resultatet. Behandlingen upprepas vid behov en eller ett par gånger tills tanden är något ljusare än övriga tänderna, eftersom den med tiden återfår en något mörkare nyans. Hur väl man lyckas med blekningen beror till stor del på vad som orsakat missfärgningen. I vissa fall kan tanden bli något ojämnt blekt eller att vissa mönster i tanden blir mer prominenta efter blekningen.

Behandlingen avslutas med att tandläkaren gör en fyllning med tandfärgat material.