Tandvård

Vanligast förekommande åtgärder med dess priser

fr.o.m. 2014-01-01
 
Åtgärd Beskrivning Pris Referenspris
Undersökning med hälsofrämjande underhåll
101 Basundersökning 700 745
PAFUS Profylaxbehandling med Air-Flow i samband med basundersökning, inkl. tandstensborttagning. 400 0 / 435
Innehåll PAFUS
PAF Profylaxbehandling med Air-Flow, avlägsning av plack, ytliga belägg och missfärgningar. 400 0
341 ”Tandstensborttagning”

Mer info om Air-Flow
400 0 / 435
Undersökning, riskbedöming och hälsofrämjande åtgärder
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare. 700 745
103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning, enstaka tand 350 335
107 Omfattande akut el. kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 1600 955
107-0 Omfattande akut el. kompletterande undersökning, mindre tidskrävande, utförd av tandläkare 800 955
108 Utredning utförd av tandläkare 1600 1570
121 Röntgenundersökning av enskild tand 50 40
122 Röntgenundersökning, delstatus 200 215
123 Röntgenundersökning, intraoral, komplett för munhålan 750 740
124 Panoramaröntgen 500 495
126 Röntgenundersökning, omfattande 850 900
141 Studiemodeller, för behandlingsplanering 800 560
Hälsofrämjande åtgärder
201 Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom… 400 415
PAF Profylaxbehandling med Air-Flow, avlägsning av plack, ytliga belägg och missfärgningar. 400 0
PAFUS Profylaxbehandling med Air-Flow i samband med basundersökning, inkl. tandstensborttagning 400 0 / 430
Sjukdomsbehandlande åtgärder
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande beh. 400 370
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 700 680
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1500 1485
303-0 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande beh, mindre omf. 950 1485
311 Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar (karies, parodontal sjukdom, periimplantit och käkfunktionsstörning) 400 425
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 150 165
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 400 425
322 Stegvis excavering 1000 1000
341 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre omfattning 400 435
342 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större omfattning 800 825
Kirurgiska åtgärder
401 Tanduttagning, en tand 900 820
402 Tanduttagning, en tand, komplicerad 1600 1550
Rotbehandling
501 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 3400 3280
502 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 3800 3670
503 Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler 4900 4690
504 Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5400 5230
521 Akut endodontisk behandling 750 700
522 Komplicerad kanallokalisaation 700 695
523 Stiftborttagning 1050 1030
Bettfysiologiska åtgärder
604 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena 2100 2100
605 Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 3450 3330
Reparativa åtgärder
701 Fyllning av en yta på en framtand eller hörntand 700 555
702 Fyllning av två ytor på en framtand eller hörntand 1050 870
703 Fyllning av tre ytor på en framtand eller hörntand 1300 1030
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 800 750
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1200 1040
706 Fyllning av tre ytor på molar eller premolar 1500 1355
707 Krona i plastisk material, klinikframställd 1650 1575
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi 500 500
Protetiska åtgärder
801-mk Laboratorieframställd krona, metallkeramik, inkl. material 6000 4885
801-hk Laboratorieframställd krona, helkeramisk, inkl. material 6500 4885
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 4000 2995
804 Hängande broled vid tandstödd protetik, per led 3000 2130
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3600 3595
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5150 5045
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 11300 9985
827 Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 9250 8840
828 Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 9000 8590
829 Immediatprotes, hel käke, innefattar inte justering 7350 7235

 

Angivna referenspriser är enligt statliga tandvårdsstödet, gällande fr.o.m. 2013-09-01