Hälso- och sjukvård

Patientavgifter

Här finns information om vilka avgifter som gäller för hälso- och sjukvård i Stockholms län. Du betalar samma avgifter oavsett om du går till den landstingsdrivna vården eller till någon privat vårdgivare som landstinget har avtal med.

Återbud och avbokningar måste göras senast 24h innan läkarbesöket. Annars debiteras uteblivet besök (gäller även barn och frikort).

Aktuella patientavgifter 2016

Listan nedan anger de aktuella priserna fastställda av Stockholms läns landsting. Avgifter som berör oss och våra patienter hittar du med fetstil under kategorin ”Vård för barn och ungdomar under 18 år” samt ”specialistvård” (för personer fr.o.m. 18 år).

Vård för barn och ungdomar under 18 år

 • Besök på sjukhusens akutmottagningar, Närakuten Barn vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och Lättakuten barn och vuxna på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.
120 kr
 • Besök på barnavårdscentral
0 kr
 • All övrig vård för barn
0 kr

Vård för personer från och med 18 år

Primärvård

 • Besök hos läkare på vårdcentral/husläkarmottagning

200 kr

 • Besök vid jourmottagningar/närakut

200 kr

 • Besök för sjukvårdande behandling hos till exempel sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut, dietist, kurator, logoped, psykolog och sjukgymnast

100 kr

Specialistvård

 • Besök hos läkare på specialistmottagning

350 kr

 • Besök hos läkare på geriatrisk mottagning

200 kr

 • Första besök hos läkare på specialistmottagning med remiss från husläkare eller privat specialist i allmänmedicin

150 kr

 • Första besök hos läkare på geriatrisk mottagning med remiss från husläkare eller privat specialist i allmänmedicin

0 kr

 • Besök för sjukvårdande behandling hos till exempel sjuksköterska, arbetsterapeut, dietist, kurator, logoped, psykolog eller sjukgymnast

100 kr

 • Besök på sjukhusens akutmottagningar/specialistakut/närakut, oavsett vårdgivare (gäller även lättakuten på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge)

400 kr

 • Besök på akutmottagning med så kallad direkthänvisning från husläkaren. Du behöver inte betala något extra, men måste kunna visa upp ett kvitto som visar att du har betalat avgiften hos din husläkare.

0 kr

Övrigt

 • Besök i dagsjukvård

200 kr

 • Besök i dagsjukvård, dagkirurgi

350 kr

 • Besök hos legitimerad kiropraktor som har vårdavtal med landstinget

260 kr

 • Hembesök av läkare, extraavgift utöver gällande taxa

100 kr

 • Besök på syncentral

100 kr

 • Besök på röntgen/viss endoskopi/fyslab/neurofyslab

200 kr

 • Inkontinenshjälpmedel (per 12-månadersperiod)

200 kr

När du skrivs in på sjukhus

 • Avgift för barn och ungdomar under 18 år

0 kr

 • Avgift för personer över 18 år

 80 kr per vårddag

 • Personer under 40 år med hel förtidspension eller helt sjukbidrag betalar 40 kr per vårddag de första 30 dygnen. Därefter kostar det 80 kr per vårddag.

Blir du inlagd på sjukhus i samband med ett besök på en mottagning på sjukhuset måste du ändå betala avgiften för besöket.